Juhtimine

Vastavalt põhikirjale on meie organisatsioonil juhatus, mis on moodustatud üldkoosolekul valitud nõukogu poolt ja täidab viimase ülesandeid.

Nõukogu ja juhatus alates 27.10.2016

Asutamiskoosolekuga määrati nõukogu ja juhatuse liikmeteks:

Esialgu nõukogu ja juhatuse koosseisud kattuvad, aga rollide täpsustudes võib see tulevikus muutuda.

  1. Liikmemaksu esialgu pole ja selle kehtestab ühingule esimene üldkoosolek, mille korraldab juhatus 2017. aasta esimeses pooles.
  2. Nõukogu kutsus vastavalt põhikirjale 15.11.2016 nõukogusse sõnaõigusega liikmeks eraisik Andres Küti.
  3. Juhatus hakkab esialgu oma tegevusi avalikult koordineerima meie GitHubi esinduses, kus on ka meie avalik dokumendiregister.

Organisatsiooni täisnimi ametlikus registris on MTÜ Open Knowledge Estonia ja registrikood on 80409996.